Obiady – czerwiec 2017

Dyrektor Gimnazjum nr 9 informuje Państwa o wysokości opłaty za obiady szkolne.
Kwota do zapłaty w m-cu czerwcu – wynosi 42 zł
(14 dni obiadowych- uwzględnia obiady od 01.06 do 22.06.2017r. (bez 15, 16)
Obiady wydawane są po sczytaniu  karty magnetycznej,  rodziców uprasza się, o przypominanie dzieciom o noszeniu tej karty do szkoły (w razie zgubienia karty następna wydawana jest już za opłatą) .                        
Płatność w terminie od 01-10.06.2017r.
Wpłata przyjmowana będzie  wyłącznie na konto szkoły,   
Nr konta: 72124064521111001048010460   podając imię, nazwisko i klasę,
do której uczęszcza dziecko.
Uprzejmie proszę dokonywać wpłat dopiero w danym miesiącu.

!!! Prosimy rodziców o jak najszybsze uregulowanie opłat w miesiącu czerwcu ze względu na zakończenie roku szkolnego. Nadpłaty (nieobecności, wycieczki ) powstałe w miesiącu maju zostaną rozliczone w czerwcu. Jeżeli państwa dziecko w miesiącu czerwcu nie będzie uczęszczało na obiady, prosimy o powiadomienie szkoły. Natomiast wszelkie nieobecności czerwcowe dzieci prosimy już uwzględnić w opłatach na czerwiec( koszt obiadu 3zł)!!!
W razie pytań prosimy o kontakt z panią intendent w godzinach od 9-13 pod numerem telefonu 52 375 85 40

Reklamy