Obiady – wrzesień 2017

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje Państwa o wysokości opłaty
za obiady szkolne.

Kwota do zapłaty w m-cu wrześniu – wynosi 45 zł

(15 dni obiadowych- uwzględnia obiady od 11.09 do 29.09.2017r.)
Obiady wydawane są po sczytaniu  karty magnetycznej. Uprasza się uczniów
o odbiór kart magnetycznych do 08.09.2017r. Rodziców uprasza się o przypominanie dzieciom o noszeniu tej karty do szkoły (w razie zgubienia karty następna wydawana jest już za opłatą).                       

Płatność w terminie od 01-15.09.2017r

Wpłata przyjmowana będzie  wyłącznie na konto szkoły. UWAGA!!! ZMIANA KONTA!!! 

Nr konta: 08 1240 6452 1111 0010 7469 3208  

z podaniem imienia, nazwiska i klasy, do której uczęszcza dziecko.
Uprzejmie proszę dokonywać wpłat dopiero w danym miesiącu.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią intendent w godzinach od 9-13
pod numerem telefonu 52 375 85 40.

 

Reklamy