Obiady – czerwiec 2018

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje Państwa o wysokości opłaty
za obiady szkolne.

Kwota do zapłaty w m-cu majuwynosi 42,00

(14 dni obiadowych- uwzględnia obiady od 04.06 do 21.06.2018r.)
Obiady wydawane są po sczytaniu  karty magnetycznej. Rodziców uprasza się o przypominanie dzieciom o noszeniu karty do szkoły (w razie zgubienia karty następna wydawana jest już za opłatą).                       

Płatność w terminie od 01-10.06.2018r.

Wpłata przyjmowana będzie  wyłącznie na konto szkoły. UWAGA!!! ZMIANA KONTA!!! 

Nr konta: 08 1240 6452 1111 0010 7469 3208  

z podaniem imienia, nazwiska i klasy, do której uczęszcza dziecko.
Uprzejmie proszę dokonywać wpłat dopiero w danym miesiącu.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią intendent w godzinach od 9-13
pod numerem telefonu 52 375 85 40.

 

Reklamy